all movies

דניאל אהביאל במחרוזת אירית פורים 2012

דניאל אהביאל במחרוזת אירית פורים 2012

ר
לעוד סרטים של דניאל אהביאל 

עכשיו שבת- להקת היום השמיני

שבת עכשיו שיר מדהים - להקת היום השמיני
 

בני פרדימן יש תקוה להורדה והאזנה

בני פרידמן יש תיקוה להורדה ולהאזנה

יש תקוה בני פרידמן

בני פרידמן יש תקוה

  בני פרידמן
יש תקה אם נשיר כולנו יחד
יש אמונה חזקה מכל הפחד
לא ניפול לא נרעד כי אנחנו לא לבד
יש לנו ה' אחד

מידד טסה אבי ומלכי 2012 הקליפ הרשמי

מידד טסה אבי ומלכי 2012 הקליפ הרשמי
 

שולי ראנד עליזה

שולי ראנד עליזה